Bits of Freedom

“Bits of Freedom is opgericht in 1999. We beïnvloeden beleid en wetgeving ter ondersteuning van een open en rechtvaardige informatiesamenleving. We doen dit door middel van belangenbehartiging, campagne en juridische actie, in Nederland en Brussel.

Bits of Freedom is een stichting met vaste medewerkers, een bestuur en raad van advies. Honderden vrijwilligers dragen jaarlijks bij aan ons werk. We worden financieel gesteund door duizenden donateurs, tientallen bedrijfsdonateurs en door fondsen en projectsubsidies. Om onze onafhankelijkheid te bewaken nemen we geen geld aan van overheden.”

https://www.bitsoffreedom.nl/