Categorie

Ontwerp & ethiek
43

Ethische principes, het gebruiken van deugden of waarden om ontwerpbeslissingen te nemen, tools voor reflectie op ethische bezwaren bij bepaalde toepassingen, en ook de rol van ethiek in het ontwerpen komt in onderstaande tools en frameworks aan bod.