Datapanik

“Datapanik is het platform en netwerk van en voor iedereen in België die kritisch staat tegenover surveillance en controle, zowel in real life als online. We maken ons zorgen over de erosie van onze privacy en de uitholling van onze rechten en vrijheden door de toenemende surveillance. Met datapanik.org willen we een tegengewicht bieden voor wat we omschrijven als de “Permanent Gecontroleerde Zones”. We doen dit via deze website waar we zowel kritieken als alternatieven aan bod willen laten komen. Daarnaast ondersteunen we ook campagnes, initiatieven en projecten die ingaan tegen de trend naar steeds meer controle en surveillance. De focus hierbij ligt vooral op België. Maar daarnaast hebben we ook oog voor de internationale context.”

https://www.datapanik.org/over-ons/

https://www.datapanik.org/category/kunst/