Dingen Vormen Mensen

Door: Simon Mari Pruys

“De als ontwerper opgeleide Simon Mari Pruys (1927-1980) ontpopte zich in de jaren zestig en zeventig tot een toonaangevend criticus van vormgeving en architectuur in Nederland. Hij schreef kritieken en columns in een aantal tijdschriften en kranten en publiceerde het boek Dingen vormen mensen dat in 1972 een bijzonder kritisch geluid liet horen over de relatie van industriële vormgeving tot maatschappelijke verschijnselen als het consumentisme en het milieu. Veel van zijn stukken zijn nog steeds bijzonder interessant en actueel, echter de criticus kreeg tot op heden weinig aandacht.”

https://www.designhistory.nl/2009/eigenzinnig-en-controversieel-de-criticus-simon-mari-pruys-deel-1/