Het esthetische denken

Jacques Rancière

“In Het esthetische denken zijn twee cruciale boeken over esthetiek van de Franse filosoof Jacques Rancière samengebracht. Het delen van het zintuiglijk waarneembare (Le partage du sensible, Esthétique et politique) geeft een beknopt overzicht van Rancières visie op kunst en de relatie tussen politiek en esthetiek zoals die zich vanaf de klassieke oudheid heeft ontwikkeld. Door helderheid te scheppen over de betekenis van esthetiek in brede zin en de begrippen moderniteit, postmodernisme en avant-garde binnen dit kader te plaatsen, zet hij de bakens uit voor een betere beoordeling van de hedendaagse verhoudingen in de kunst.”

https://valiz.nl/publicaties/het-esthetische-denken

“De Franse filosoof Jacques Rancière (Algiers, 1940) is een van de toonaangevende denkers van dit moment. Hij is emeritus hoogleraar filosofie aan de Université Paris VIII en heeft ruim twintig boeken geschreven over onderwerpen die uiteenlopen van politiek en de erfenis van het marxisme, tot emancipatie, geschiedenis en literatuur. Vanaf de jaren 1990 richtte hij zij aandacht tevens op esthetiek, de plaats van kunst en visuele cultuur in onze samenleving en de relatie tussen politiek en esthetiek.”