Rumoer

“Het werk ‘Rumoer’ laat verschillende opstanden en rumoer horen die zich op de Eilanden hebben afgespeeld. Bij betreding  van de deksels speelt zich het geluid af van een specifieke oproer. Het kan een opstand zijn zoals een huurstaking die 17 jaar duurde en uiteindelijk door bewoners gewonnen is of de historische opstand in 1787 waarin de  Kattenburgers  die zich de geuzennaam Bijltjes aanmeten, het aan de stok kregen met de rest van de stad (de patriotten) en dit escaleerde in een beleg waar de Bijltjes de brug ophesen en er op die manier niemand meer in of uit kon. Je hoort onder andere fragmenten van een radio-uitzending uit 1911, gesprekken met buurtbewoners of verhalen over oproerige types uit de buurt zoals Kees Hoekert en Robert Jasper Grootveld.

Dirk van Lieshout deed intensief onderzoek naar de opstanden in Kattenburg en werkte samen met het Amsterdams stadsarchief en vele buurtbewoners.

De verschillende opstanden zijn in samenwerking met geluidskunstenaar Lukas Simonis  uitgewerkt tot zes op zichzelf staande geluidscomposities.

Het werk Rumoer laat zien (en horen) waartoe een eeuwenoud gegeven als opstand en rumoer toe leidt. Nog steeds zijn volksopstanden actueel, kijk maar naar het Taximplein in Turkije.”