Spot de gifwolk

“Tata Steel stoot regelmatig illegaal giftige stoffen uit die schadelijk zijn voor mens en milieu. De meest vervuilende onderdelen zijn de twee kooksfabrieken. Deze zijn stokoud en lekken aan alle kanten. Ze produceren regelmatig ‘rauwe kooks’, waarbij zwarte wolken vrijkomen die kankerverwekkende PAK’s bevatten. Dit is bij wet verboden. In de omgeving van Tata Steel komt veel meer longkanker voor dan in de rest van Nederland.

Lang niet alle incidenten worden door Tata Steel gemeld bij de terwijl ze daar wel toe verplicht zijn. En bij de omgevingsdienst is onvoldoende capaciteit om alle incidenten te kunnen registreren en opvolgen. Bovendien lijkt Tata Steel zich niets aan te trekken van de dwangsommen die ze ontvangt als er rauwe kooks is vastgesteld door de omgevingsdienst. Tata Steel betaalt dan de dwangsom van 100.000 euro gewoon, en blijft schadelijke stoffen uitstoten. Ze hebben nu drie dwangsommen gehad. Maar bij vijftien dwangsommen is de maat vol en moet worden overgegaan tot het intrekken van de vergunning. Dan moet de kooksfabriek dicht.”

https://www.spotdegifwolk.nl/pagina/over-deze-actie