The earthly community

door: Achille Mbembe.

“Mbembe discusses who will define the threshold or set the boundary that distinguishes between the calculable and the incalculable, between that which is deemed worthy and that which is deemed worthless, and therefore dispensable. He asks whether we can turn these new instruments of calculation and power into instruments of liberation. In other words, will we be able to invent different modes of measuring that might open up the possibility of a different aesthetics, a different politics of inhabiting the Earth, of repairing and sharing the planet?”

https://v2.nl/publications/the-earthly-community

Mbembe schrijft over de nieuwe ‘mutant power’ die onzichtbaar is. Het is radioactief en viraal (parasitair) en het omringt ons door middel van allerlei processoren, camera’s en objecten om ons heen. Het registreert, maakt onderscheid en plaatst restricties bijvoorbeeld wat betreft mogelijkheden tot verplaatsing (grenzen). De modus en constellatie waarin het opereert is technologisch. Het bepaalt wie we zijn.

We moeten daarbij niet vergeten hoe het gebaseerd is op het toe-eigenen van land, financialisatie, biotech, en verworden van de aarde tot een grote markt, een planetair systeem. Het geeft enorme hoeveelheden afval en interfaces. Mbembe koppelt het aan de vraag of er genoeg ruimte is om te blijven ademen, voor alle bewoners van de aarde.

Hij contrasteert het met Afrikaanse cosmologieën en meer algemeen de ‘struggle for life’ en roept op tot dekolonisatie en abolitie, maar plaatst daar ook kanttekeningen bij. Uiteindelijk zal de ‘earthly community’ de mogelijkheden moeten grijpen om de aarde opnieuw te ontdekken in mutualiteit en solidariteit: er is geen mogelijkheid meer om te ontsnappen of je eraan te onttrekken.