Book: Art & Agenda

Robert Klanten e.a. (ed) – Art & Agenda (2011). Over diverse projecten op het grensvlak van kunt, activisme en politiek. Een sterk visueel overzichtsboek.