Book: Experimental Games

Patrick Jagoda – Experimental Games: Critique, Play, and Design in the Age of Gamification (2020).

Een boek met voorbeelden en vooral veel theorie over (video)games en hoe die met meer improvisatie en experiment onze huidige neoliberale wereld kunnen compliceren.

http://www.patrickjagoda.com/books/experimental-games