Critical lenses on ‘AI’

Door: Iris van Rooij

“Dutch articles, blogs, etc.

Bezweer ChatGPT door zijn algoritmen te ontregelen by Gys-Walt van Egdom (2023)

ChatGPT is niks meer dan een krachtige bullshit generator by Jorn Bunk (2023) (here in English)

ChatGPT: de magie van een digitale papegaai by Ben Caudron (2023)

Bedenkingen bij ChatGPT: zakken we weg in een moeras van desinformatie? by Laurens Verhagen (2023)

Wat is er open aan de slimme chatbot-maker OpenAI? by Colin van Heezik (2023)”

“With disbelief and discontent, I have since watched academics in The Netherlands jumping on the bandwagon and enthusiastically surfing the AI hype wave, e.g., by talking enthusiastically about ChatGPT on national television or in public debates at universities, and even organising workshops on how to use this stochastic parrot in academic education.”