“Deze buik is mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Beeldende Kunst”

Door: Marc Bijl.

“The works and interventions of the dutch artist Marc Bijl are based upon social issues and their use of symbols and rules. This can result in interventions in the public space, sculptures or installations that undermine or underline this perception of the world.”

https://www.exposurerotterdam.nl/marcbijl/main.html

“Zijn werken zijn gebaseerd op maatschappelijke vraagstukken en het gebruik van symbolen en regels. Dit resulteert in interventies in de openbare ruimte, sculpturen of installaties die deze perceptie van de wereld ondermijnen of onderstrepen.

In zijn vroege werk reageerde Marc Bijl op mondiale thema’s en op populaire fascinatie voor symbolen van politieke macht, globalisering van de economie, religie en nationalisme. Dit resulteerde in interventies in de openbare ruimte, video’s, sculpturen en installaties die wereldbeelden onderstrepen of ondermijnen. Bijl tracht via zijn werk oppervlakkigheden en mythen bloot te leggen.

Bijl schakelt in zijn werk tussen politieke activiteit en straatcultuur zoals hij dat doet tussen de media beeld, tekst en muziek. In zijn werk legt hij de oppervlakkigheden, iconen en mythen van de populaire cultuur bloot om de toeschouwer aan te zetten tot nadenken over morele en ethische kwesties. Het symbool, het logo en het label zijn zijn potentiĆ«le doelwitten en zijn artistieke instrumenten. Hij houdt ervan om hun oppervlakkige imago en hun mythevorming te verstoren, te verplaatsen en opnieuw te constateren – altijd gericht op een kritische analyse van de sociale omstandigheden van de samenleving.”

https://nl.wikipedia.org/wiki/Marc_Bijl