Parasitäre Strategien

“Parasieten als model en metafoor voor de tussenkomende ander – Sabine Fabo wijdt deze documentaire aan dit even complexe als spannende onderwerp. Als uitgangspunt koos de redacteur de communicatietheorie van de parasiet geformuleerd door Michel Serres in 1980, volgens welke de parasiet geleidelijk de toestand van een systeem kan destabiliseren en veranderen. Uiteindelijk hebben volgens Serres alle ontwikkelingsprocessen te danken aan een parasitaire impuls: de parasiet als agent van de evolutie. Parallel aan en complementair aan deze aanpak houdt de redacteur ook rekening met de virusmetafoor (computervirussen) die sinds de jaren ’80 en ’90 populair is geworden.” (vertaling gegenereerd)

https://www.kunstforum.de/band/2007-185-parasitaere-strategien-2-moskau-biennale-fuer-zeitgenoessische-kunst/