Tools of Deconstruction

Door: Lea Hopfenmüller

“We zien en worden gezien door een ‘mannelijke blik’ – een patriarchaal perspectief dat door iedereen kan worden ingenomen, ongeacht geslacht. Het verdiept en normaliseert bestaande patriarchale denkstructuren, objectiveert en categoriseert. Het uit zich in langzame trackingshots over perfecte, witte, haarloze lichamen. In passieve vrouwelijke karakters. Het dicteert ook wat mooi is. De ‘Female Gaze’, als tegenvoorstel, probeert deze kijkgewoonten en perspectieven te deconstrueren. Tools of Deconstruction is mijn verkenning van de patriarchale kijk op vrouwelijkheid en de daaruit voortvloeiende constructie ervan. Waar is de ‘mannelijke blik’ te vinden buiten de media, waar voelen we die in het dagelijks leven? Ik reageer op het patriarchale perspectief met mijn eigen perspectief en probeer de constructie van vrouwelijkheid in het patriarchaat te doorbreken, verborgen, verwarrende structuren zichtbaar te maken en deze visueel te becommentariëren.”

Vertaald van https://fg.thws.de/arbeiten/tools-of-deconstruction/?lang=en

Lea Hopfenmüller
Lea Hopfenmüller