Handout: How to Do Design Critique

Jeffrey Bardzell maakte in 2018 een overzicht van allerlei kritische vragen die helpen om een ontwerp te doordenken en daarover met elkaar in gesprek te gaan.

Helaas blijven de vragen in veel gevallen nog wat algemeen. De meer politieke dimensies van het ontwerp, de relatie tot bredere maatschappelijke problemen of ook inzichten vanuit kritische media studies zijn nog te weinig opgenomen.

Gelukkig voegt Bardzell wel het onderstaande eraan toe:

“Also, one can introduce a theory or concept at any time to scaffold this work. For example, if one is trying to interpret some seemingly anomalous user experience data, one might deploy Dewey’s notion of experience to try to unpack what is happening. […] For a critique with an emancipatory angle, deploying concepts from feminism, Marxism, or postcolonialism could help guide and direct critical attention.”

Hieronder een korte greep uit de lijst vragen die helpt bij het inhoudelijke bespreken van ontwerpkeuzes:

De verdere vragen en zijn toelichting zijn hier te vinden: