Staying with the Trouble through Design

Marie Louise Juul Søndergaard – Staying with the Trouble through Design (PhD Dissertatie, 2018). Een vrij theoretisch onderzoek naar een kritische feministische ontwerppraktijk waarbij problemen worden opgerakeld, aangekaart en eigen gemaakt.

https://ebooks.au.dk/aul/catalog/view/289/203/868-2